Pells ligning, (efter den engelske matematiker John Pell, 1611-85), den diofantiske ligningx2Dy2 = 1, hvor D er et givet positivt helt tal og ikke et kvadrat. Det er et fundamentalt resultat, vist af Lagrange i 1773, at ligningen altid har løsninger (x,y), der er positive hele tal. Eksempelvis har ligningen x2−31y2 = 1 løsningen (x,y) = (1520,273).