Peder Vibe, ca. 1596-1658, dansk diplomat og rentemester. Efter at have virket som dansk agent i Frankrig blev Vibe i 1634 adlet af både den franske og den danske konge og derefter indsat som gesandt i Stockholm. Efter udbruddet af Torstenssonfejden, som han forgæves havde advaret Christian 4. imod, måtte han i 1644 forlade Sverige, og efter et ophold i Norge blev han 1648 rentemester i København. Vibe var blandt Hannibal Sehesteds og særlig Corfitz Ulfeldts modstandere og medvirkede til deres fald.