Peder Madsen, 1843-1911, dansk teolog. Som professor 1875-1909 og Sjællands biskop 1909-11 prægede han et par slægtled af præster med sin konservative personlighedsteologi. Han søgte ihærdigt at hævde det teologiske fakultets anseelse kirkeligt og blev en central folkekirkelig skikkelse i sine hverv som ministeriel konsulent, bestyrelsesmedlem og formand for Københavns Indre Mission, Bethesdamødeleder, medlem af Kirkerådet (1884-86) og Det Kirkelige Udvalg (1904-07).