P.V. Glob, Peter Vilhelm Glob, 1911-1985, dansk arkæolog, søn af Johannes Glob. Glob var ansat ved Nationalmuseet 1937-49, professor ved Aarhus Universitet 1949-60, rigsantikvar 1960-81. Glob stiftede 1951 Jysk Arkæologisk Selskab og iværksatte fra 1953 store ekspeditioner til Den Arabiske Golf. Hans hovedværker er Studier over den jyske Enkeltgravskultur (1945), Ard og Plov i Nordens oldtid (1951), Helleristninger i Danmark (1969); hertil kommer en række populære værker: Mosefolket (1965), Al-Bahrain (1968), Højfolket (1970) og Globs brændevinsbog (1972).