P.L. Møller, Peder Ludvig Møller, 1814-1865, dansk litterat og forfatter. Efter uafsluttede især æstetiske studier debuterede Møller med Lyriske Digte (1840); men allerede inden da havde han gjort sig gældende på sit egentlige felt, kritikkens. Han redigerede bl.a. Nye Intelligensblade (1842) og Arena (1843) samt årbogen Gæa (1845-47), hvis titel ('Jorden') spiller polemisk op til Johan Ludvig Heibergs Urania ('Himlen'). Et par formuleringer i en veloplagt og i øvrigt velment anmeldelse i Gæa 1845 nedkaldte den nærtagende Kierkegaards vrede over Møllers hoved og udløste en ulyksalig strid i Corsaren. Den spolerede en akademisk karriere for den begavede litterat; han forlod landet med to bind Kritiske Skizzer (1847, udvalg 1971) bag sig. Også i eksilet, fra 1851 i Paris, skrev han flittigt; prisafhandlingen Det nyere Lystspil i Frankrig og Danmark (1858) og Et Erindringsblad om Oehlenschläger (1861, genudg. 1964) synes i nogen grad at modsige den moraliserende straffemyte om æstetiker-libertinerens totale forsumpning i udlændigheden. Møller er den mest selvstændige danske kritiker før Georg Brandes.