P.E. Müller, Peter Erasmus Müller, 1840-1926, dansk forstmand og jordbundsforsker; søn af Ludvig Müller og bror til Sophus Müller. Müller underviste i samtlige skovbrugsfag ved Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole 1873-82. Han var overførster for statens skove på Øerne 1882-1911, udgav Tidsskrift for Skovbrug 1876-91 og var medlem af Det Kgl. Danske Videnskabernes Selskab. Müller var en alsidig forsker. Størst betydning fik hans jordbundsbiologiske arbejder om muld og mor og om hedesletternes naturhistorie. Hans naturvidenskabelige iagttagelser dannede grundlag for nye skovdyrkningsmetoder, og hans arbejder inden for økonomi og politik fik stor betydning for skovbruget som erhverv.