Overførster, administrativ leder af et af de fire overførsterdistrikter, som statens skovvæsen var opdelt i 1851-1911. Fortsat benyttet om øverste leder af visse store private skovdistrikter, fx Vallø Stifts skovbrug.