Otte Knudsen Rud, 1520-1565, dansk admiral. Rud begyndte sin militære løbebane som 12-årig, og den førte ham gennem flere lande. Efter sin hjemkomst blev han hofsinde og lensmand, men huskes især for sin indsats til søs under Den Nordiske Syvårskrig 1563-70. I 1565 udnævntes han til admiral; samme år måtte han overgive sig efter hårdnakket modstand mod en overlegen svensk flådestyrke ved Bornholm. Han døde af pest i fangenskabet, og efter fredsslutningen udleverede Sverige hans lig.