Olle Holmberg var en svensk litteraturforsker, der var professor ved Lunds universitet 1937-1959. Hans psykologiske poetik Inbillningens värld 1-3 (1927-30) og hans alderdoms store biografi i fem bind (1953-1965) om klassicisten og oplysningsskribenten C.G. Leopold er yderpunkterne i en stor produktion, hvis hovedspor er kulturkritisk og litteraturhistorisk essayistik i en pointeret elegant, ofte ironisk stil.