Norgesveldet, (oldn. Nóregs veldi), fælles navn for Norge og skattelandene mod vest og NV, som fra 1160'erne udgjorde det norske rige. Skattelandene var Færøerne, Orkneyøerne og Shetlandsøerne; 1261 kom Grønland og 1262-64 Island med i kredsen. Løsere tilknytning havde Hebriderne og Isle of Man, som i 1266 blev afgivet til Skotland. Orkneyøerne og Shetlandsøerne blev pantsat af Christian 1. i 1469 og aldrig indløst. Ved Kielerfreden 1814 forblev Færøerne, Grønland og Island (indtil 1944) under den danske krone.