Nordyemen er en betegnelse for Den Arabiske Republik Yemen (1962-1990), dets forgænger Kongeriget Yemen (1918-1962), samt den nordvestlige del af det nuværende Yemen.