Nordlige Dvina, Severnaja Dvina, flod i NV-Rusland, udmunder i Hvidehavet ved Arkhangelsk; navnet benyttes om de nederste 740 km efter sammenløbet af bifloderne Jug og Sukhona. Floden er tilfrosset 5-6 måneder; da tøbruddet kommer sydfra, skaber isdæmninger på den nordlige del store oversvømmelser om foråret. Halvdelen af det store afvandingsområde er skovdækket; agerbrug er betinget af omfattende dræningsarbejder. Nordlige Dvina er sejlbar om sommeren og har traditionelt været vigtig for tømmerflødning og godstransport. En kanal fra 1820'erne forbinder Sukhona med Volgasystemet.