Noona Dan-ekspeditionen, dansk biologisk ekspedition 1961-62. Motorketchen Noona Dan (120 t) var med besætning stillet til rådighed af rederiet J. Lauritzen for delvis privat finansierede indsamlinger af dyr, især fugle og insekter, og planter til Zoologisk og Botanisk Museum. Ekspeditionen omfattede ca. 80 land- og 70 ferskvandslokaliteter på Filippinerne, Admiralty Islands og Bismarckarkipelaget og atoller øst herfor samt på Rennell Island, Salomonøerne.