Nike, (gr. 'sejr'), i græsk religion personifikation af sejren, svarende til romernes Victoria. I Hesiods digte er Nike søster til lignende personifikationer: Kappestrid, Kraft og Styrke. Nike har ingen egentlig mytologi og dyrkedes som regel sammen med andre guder, i Olympia sammen med Zeus, i Athen sammen med Athena på Akropolis. I kunsten afbildedes hun altid som en ung kvinde med vinger, således Paionios' statue i Olympia (ca. 420 f.Kr., museet i Olympia) og Nike fra Samothrake (ca. 200 f.Kr., Louvre). Athenerne og spartanerne dyrkede dog en vingeløs Nike, Nike Apteros, som aldrig ville forlade dem.