Nasir-i Khusrau, 1004-1072/1077, persisk digter. Nasir-i Khusrau, der var født ind i en slægt af embedsmænd, indledte en karriere i Balkh, som øjensynlig blev afbrudt pga. digterens bekendelse til den shiitiske Ismailiskole. Han drog på pilgrimsrejse til Mekka og Cairo, det datidige centrum for ismailismen, og rejsedagbogen herfra, Safar-nameh, indleder genrens historie i persisk litteratur. Andre værker fra digterens hånd, prosa og poesi, med etisk, didaktisk og filosofisk indhold foreligger, dog sandsynligvis renset for ismailitiske træk.