Nørrejylland, overvejende et historisk, politisk stednavn for den del af Jylland, der ligger nord for Kongeåen, dog skal Ribeområdet og enklaver syd herfor medregnes. Nørrejylland modsvarer Sønderjylland, dvs. hertugdømmet Slesvig. Siden Videnskabernes Selskabs kort (1841) er navnet sjældent brugt topografisk.