Murad 3., 1546-1595, osmannisk sultan fra 1574. Murad 3. regnes for en af Osmannerrigets svage herskere. Hans regeringstid var præget af langvarige krige dels mod Iran, hvor osmannerne erobrede kontrollen med Aserbajdsjan og dele af NØ-Iran, dels mod Østrig. Den anstrengte økonomi udløste tilbagevendende uroligheder inden for militæret og medvirkede til udbruddet af Celaliopstanden i Anatolien i 1596.