Munkholm, halvø mellem Bramsnæs Bugt og Tempelkrog 7 km sydøst for Holbæk. Den tidligere ø blev først landfast ved et drag i historisk tid. Den består af en 12 m høj moræneknold med frodig løvskov og har mod vest en lav strandvold og mod syd en mindre strandeng. Før 1930 var Munkholm dyrket; den indgår nu i en større fredning ved godset Eriksholm. Vej og vejdæmning til Munkholmbroen følger halvøens østside.