Mortalium animos, (lat. 'de dødeliges sindelag'), rundskrivelse (encyklika) udsendt 6.1.1928 af pave Pius 11. vedr. enhed i den katolske tro. Rundskrivelsen indeholder en skelnen mellem ekstraordinær og ordinær udøvelse af katolsk læremyndighed (pavens og biskoppernes i fællesskab med ham), således at den ordinære tilskrives opgaven om fornødent med autoritet at fastlægge indholdet af åbenbaret sandhed og grænser til kætteri. Dens hensigt var at give en teologisk begrundelse for, at den katolske kirke ikke kunne slutte sig til den økumeniske, dvs. fælleskirkelige, bevægelse.