Moral Majority, Inc., amerikansk politisk organisation, grundlagt i 1979 af Jerry Falwell. Organisationen, der blev central i det såkaldte New Right, var et led i bestræbelserne på at inddrage kristne fundamentalister i en konservativ politisk koalition. Ved at gøre emner som abort, retten til bøn i skolerne og pornografi til centrale stridspunkter i den politiske debat forsøgte Moral Majority at mobilisere ellers inaktive vælgere. Mange tilskrev den kontroversielle organisation en stor del af æren for Ronald Reagans sejr ved præsidentvalget i 1980. I 1986 gik Moral Majority konkurs og skiftede derpå navn til The Liberty Federation.