Monte Becco, højdedrag i Toscana ca. 8 km fra Bolsenasøen, hvor en dansk udgravning i 1970'erne har afdækket et mindre, etruskisk center mellem de etruskiske byer Vulci og Volsinii (nuv. Orvieto). Det var beboet fra ca. 700 f.Kr. og blev ødelagt ca. 300 f.Kr. ved den romerske ekspansion.