Monnet, fredet strandengs- og overdrevsområde på Tåsinges sydkyst. Det seglformede forland er skabt af havet med den 8 m høje morænebakke Vårø Knude som øens sydligste punkt. På dette område (ca. 126 ha) vokser sjældne planter som strandbo, engelsk visse, druegåsefod og tangurt. Monnet er en god ynglelokalitet for strandengsfugle, og det omgivende lavvand er et vigtigt fouragerings- og rasteområde for vandfugle.