Milarepa var en tibetansk mystiker og religiøs forfatter. Milarepa regnes for en af de mest hellige mænd i tibetansk religion. Legenderne om ham fortæller, at han var i besiddelse af mirakuløse evner, og at han tilbragte mange år i ensomhed og meditation i klippehulerne i det sydlige Tibet. Hans asketiske liv tjener som forbillede for alle tibetanske buddhister, såvel munke som lægfolk. Hans berømmelse skyldes dog først og fremmest hans mystiske og personligt prægede sange, hvormed han skabte en ny stilretning inden for den tibetanske litteratur.