Tibetansk religion kendetegnes ved den særlige tibetanske buddhisme (lamaisme), men oprindelig var det religionen bon, der dominerede. Buddhismen blev indført fra Indien, første gang under de tibetanske konger (629-842), især i slutningen af 700-tallet og begyndelsen af 800-tallet. Især tantrisk buddhisme (se tantra) slog an, givetvis fordi den med sin brug af magi til at beherske omverdenen var i overensstemmelse med dele af bon og de folkereligiøse praksisser, der allerede fandtes, og som i høj grad blev inkorporeret i buddhismen. Hele artiklen