Mesoamerika (Handel og transport), Den mesoamerikanske bonde var bundet til sin jord og kom sjældent længere væk end til det lokale marked eller tempel. Eliten udvekslede derimod både idéer og varer over meget store afstande. De vigtigste handelsvarer var salt, obsidian, kakao og jade. Langdistancehandelen hos aztekerne blev varetaget af en særlig købmandsstand, pochteca, og al form for transport foregik enten til fods eller i kanoer, da trækdyr var ukendte.