Mejlø, ø i bugten Lillestrand nordvest i halvøen Hindsholm på Fyn; 34 ha. Den ubeboede ø fremtræder som et gammelt, uopdyrket overdrev under tilgroning og med en sjælden vegetation, bl.a. trekløft-alant. Øen har siden 1978 været vildtreservat. Den 2 km lange, smalle ø består i nord af en moræneryg med en 13 m høj, aktiv havklint, i syd af tre moræneknolde forbundet med strandenge.