Mazisi Kunene, 12.5.1930-11.8.2006, sydafrikansk digter, der skrev på zulu og oversatte sine værker til engelsk. Kunenes første digtsamling, Zulu Poems (1970), søger at sammensmelte en traditionalistisk poetisk kosmologi med politisk selvhævdelse vendt mod apartheid. Hans hovedværk er det store fortællende digt Emperor Shaka the Great: A Zulu Epic (1979), der genremæssigt repræsenterer en stærkt udvidet form af den afrikanske lovprisningssang. Digtet er en nationalistisk tour de force, der skildrer zulustatens tilblivelse i det tidlige 1800-t., et emne, der var genstand for stærk kontrovers i kampene mellem ANC og Inkatha-bevægelsen i 1980'erne. Kunene udgav i 1981 yderligere et stort epos, Anthem of the Decades, og i 1982 digtsamlingen The Ancestors and the Sacred Mountain. Kunene, der har været politisk aktiv i ANC og undervist i litteratur på amerikanske universiteter, blev efter apartheids sammenbrud writer-in-residence ved University of Natal i Durban.