Maximinus Daia var romersk kejser fra 305 til 313. Han var nevø af Galerius, der i 305 tog ham som medregent (cæsar) i Orienten og Egypten, hvor han i 310 lod sig udråbe til ligeberettiget kejser (augustus). Efter Galerius' død i 311 besatte Maximinus Lilleasien. Han genoptog kristenforfølgelserne, men besejredes af Licinius i 313 og døde kort efter.