Augustus, tilnavn til alle romerske kejsere efter kejser Augustus (27 f.Kr.-14 e.Kr.). Navnet kan oversættes til den ophøjede eller til kejser, men er beslægtet med det latinske verbum augere, som betyder 'at øge' eller 'at sætte i gang'. Augustus kan desuden sættes i relation til den politiske term auctoritas.