Auctoritas, (lat., samme ord som autoritet, af auctor 'ophavsmand', af augere 'øge, fremme'), benyttedes i romersk tid i politisk terminologi om en ikke forfatningsmæssigt bundet evne til og mulighed for at øve indflydelse og styre en udvikling. Ordet oversættes normalt til autoritet. Visse personer tillagdes auctoritas grundet på deres moral, indsigt og økonomiske formåen. Se også clientela og det romerske senat.