Marwan 2., d. 750, umayyadisk kalif fra 744. Marwan 2.s regeringsperiode var præget af dels indre stridigheder, dels det opgør med den abbasidiske familie, der i juni 747 blev indledt mod umayyaderne. En abbasidisk hærenhed dræbte i 750 Marwan 2. i Egypten, hvormed umayyadernes ledelse af kalifatet ophørte.