Maria Stuart, sørgespil (1800) af Friedrich Schiller om magtkampen mellem Maria 2. Stuart og Elizabeth 1. af England.