Margrete af Valois, Marguerite de Valois, 14.5.1553-27.3.1615, dronning af Frankrig og Navarra, datter af Henrik 2. og Katarina Medici. Margretes bryllup i 1572 med huguenotlederen Henrik af Navarra var et led i forsoningen mellem katolikker og huguenotter, men blev udnyttet til en massakre på huguenotterne, Bartholomæusnatten. Efter at Henrik var blevet fransk konge under navnet Henrik 4., fik han i 1599 erklæret det barnløse ægteskab for ugyldigt og ægtede året efter Maria Medici. Margrete var intrigant og udsvævende, men huskes tillige for sine livfulde memoirer.