Maria Medici, Marie de Médicis, 1573-1642, fransk dronning, gift med Henrik 4. og efter hans død i 1610 regent for sønnen Ludvig 13. Maria Medici var datter af storhertug Francesco 1. Medici (1541-87) af Toscana. Som regent førte hun sammen med sin italienske rådgiver, Concino Concini, en prospansk udenrigspolitik. Hendes styre var svagt og kunne ikke mindske spændingerne i samfundet. I 1617 fjernede Ludvig 13. hende fra magten og lod Concini myrde. Maria Medici forsøgte et kup mod sønnen, men kardinal Richelieu fik forsonet parterne. Da Richelieu som førsteminister genoptog den antispanske udenrigspolitik, deltog Maria Medici i et kup mod Richelieu og måtte i 1631 flygte til udlandet, hvor hun levede sine sidste år.