Mahmud af Ghazna, d. 1030, hersker fra 998 i det tyrkiske storrige Ghaznavidedynastiet med base i Ghazni, Afghanistan. Mahmud blev dynastiets mest betydningsfulde leder, og det var under ham, at riget opnåede sin største udstrækning. Han foretog jævnlige invasioner af Indien, hvor han underlagde sig store områder og gennemførte omfattende plyndringer og ødelæggelser.