Tyrkiet er en republik i Mellemøsten, der optager halvøen Lilleasien også kaldet Anatolien. Derudover optager Tyrkiet en del af Thrakien i det sydøstligste Europa og Balkan. I nordøst grænser Tyrkiet op til Transkaukasien. Tyrkiets historiske forudsætning er Osmannerriget, der i sin storhedstid omfattede dele af Nordafrika, Mellemøsten, Balkan, Krimhalvøen og det meste af kysten omkring Sortehavet. Hele artiklen