MARPOL-konventionen

MARPOL-konventionen, international overenskomst fra 1973 med senere protokoller (tillægsoverenskomster) fra bl.a. 1978 og 1997, som har til formål at forebygge forurening af de globale havområder, herunder specielt eliminere udtømning eller dumpning i havene af skadelige stoffer fra skibe og boreplatforme samt mindske olieudslip ved havarier o.l.

Faktaboks

etymologi:
MARPOL er en fork. af latin mare 'hav' og pollutio 'forurening'.

Konventionen, der har været i kraft siden 1983 og pr. 1.4.2006 er tiltrådt af 136 lande, er i Danmark udmøntet i Havmiljøloven. Konventionen indeholder også regler om udtømning af kloakspildevand og affald. I særlig sårbare havområder, fx Østersøen og Middelhavet, er olieudtømning i det store og hele forbudt, og i fx Nordsøen er der særlige begrænsninger mht. affaldsudtømning.

Se også hav - havmiljøkonventioner og miljøsamarbejde.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig