dumpning

Artikelstart

Dumpning, deponering af affald i havet. Dumpning sker fra skibe, fly eller offshore-installationer i modsætning til landbaserede forureningskilder, fx udledning af spildevand via rørledninger. Man har især dumpet miljøfarlige stoffer, fx metaller, organiske forbindelser og radioaktive stoffer, men også boreplatforme og skibe. Man formodede, at "havet sletter alle spor". Man er blevet mere opmærksom på skadevirkningerne, og der er lavet en række internationale aftaler og regler.

Faktaboks

Etymologi
Ordet dumpning er en dansk afledning, analog med dumping.

Londonkonventionen (fra 1972) regulerer dumpning globalt og indeholder bl.a. et generelt forbud mod dumpning af radioaktivt materiale. Dumpning i Nordøstatlanten reguleres af Oslokonventionen (fra 1972) og Pariskonventionen (fra 1974). I 1992 blev de to konventioner slået sammen til Oslo-Paris-konventionen (OSPAR), der gælder fra 1997. Fra 1998 har dumpning af udtjente offshore-installationer i havområder under OSPAR været forbudt. Se også Havmiljøloven.

Dumpning af havbundsmateriale optaget i forbindelse med havnebygning, uddybning af sejlrender samt nedlægning af kabler og rørledninger, klapning, kan gennemføres efter tilladelse fra Naturstyrelsen.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig