M.S. Molodenskij, Mikhail Sergeevitj Molodenskij, 1909-1991, sovjetisk geodæt og geofysiker. Molodenskij blev i 1945 kendt i sit hjemland for sin disputats Basic Problems of Geodetic Gravimetry, men det var som medforfatter til bogen Methods for Study of the External Gravitational Field and Figure of the Earth (1960, eng. overs. 1962), han høstede anerkendelse i Vesten. Molodenskijs fortjeneste er at påpege, at geodæsiens problemer kan løses uden brug af geoiden, og at de kan løses alene ved hjælp af de størrelser, der kan måles og beregnes. I 1963 tildeltes han Lenin-prisen.