Geodæt, person, som beskæftiger sig med geodæsi; landmåler.