Luis Walter Alvarez, 13.6.1911-1.9.1988, amerikansk fysiker, især kendt for konstruktioner af mange tekniske og videnskabelige instrumenter. Alvarez var fra 1936 professor ved University of California, og 1940-43 udviklede han ved Massachusetts Institute of Technology (MIT) radarudstyr til brug ved landing af fly og bestemmelse af bombemåls positioner. I Los Alamos konstruerede han 1944-45 detonationsmekanismen til atombomben, og han var selv med i et ledsagende fly ved sprængningen af den bombe, der ødelagde 90% af Hiroshima. Senere var Alvarez en engageret fortaler for udviklingen af brintbomben. I 1968 fik han nobelprisen for opdagelsen af mange subatomare partikler ved hjælp af brint-boblekammeret, som han selv var med til at udvikle. Sidst i sin karriere var han, bl.a. sammen med sin søn, geologen Walter Alvarez, en stærk fortaler for "impact-teorien", som forklarer den massive uddøen af livsformer på overgangen mellem Kridt og Tertiær som resultatet af en kæmpemeteors nedslag.