Lucien Sève var en fransk filosof. Gennem 1970'erne stod han for en selvstændig sammentænkning af marxisme og personlighedsteori. Han lagde afgørende vægt på menneskets handlinger, dvs. virksomhed. Hovedtesen er, at personligheden dannes gennem såvel konkret som abstrakt aktivitet inden for forskellige områder som fx læring og arbejde og først og fremmest som et resultat af tidsforbruget i de specifikke områder. Hans væsentligste udgivelse er Marxisme et théorie de la personnalité (1969, da. Marxisme og personlighedsteori, 1978).