Louise Albany var en tysk prinsesse, der i 1780 brød ud af et ulykkeligt ægteskab med Karl Edvard Stuart for at leve sammen med digteren Vittorio Alfieri. Hun boede efter hans død i Firenze med maleren Fabre, hvor hendes salon var midtpunkt i litterære kredse.