Karl Edvard Stuart, Charles Edward Stuart, 31.12.1720-31.1.1788, britisk tronprætendent, sønnesøn af Jakob 2. Karl Edvard Stuart, der var kendt som Bonnie Prince Charlie, var udelukket fra tronen pga. sin katolske tro. I 1745 iværksatte han en landgang i Skotland, hvor der udbrød oprør til støtte for ham. Derpå overskred han grænsen til England, men måtte trække sig tilbage til Skotland, hvor hans hær i 1746 blev slået i Slaget ved Culloden. Selv lykkedes det ham at flygte til udlandet, og faren for en Stuartrestauration var herefter ikke længere reel.