Longos, græsk forfatter til hyrderoman fra slutningen af 100-t. e.Kr. om Dafnis og Chloe (da. 1941), der vokser op på Lesbos i pagt med naturen, beskyttet af Eros, Pan og nymfer. Hovedtemaet er deres gradvise opdagelse af og indvielse i seksualitet og kærlighed. Værket, der med sin parallelhandling og sine antiteser mellem dreng/pige, by/land, kultur/natur er den mest gennemarbejdede af de antikke romaner, kombinerer Theokrits hyrdedigtning med romangenrens traditionelle eventyrtemaer.