Londonkonventionen, global aftale om forhindring af havforurening ved dumpning af affald og andre stoffer, indgået i London i 1972. Konventionen er tiltrådt af 87 lande (2016), deriblandt Danmark, og man har bl.a. gennemført regulering af havafbrænding af kemikalieaffald og påbudt stop for dumpning af lav- og mellemradioaktivt materiale. International Maritime Organization i London har sekretariatet. Se også hav - havmiljøkonventioner.