International Maritime Organization, IMO, international søfartsorganisation, stiftet i 1948 med ikrafttrædelse 1959; indtil 1982 Inter-Governmental Maritime Consultative Organization, IMCO. IMO er en særorganisation under FN, som arbejder for fælles retningslinjer for søfarten. Den har udformet ca. 50 konventioner og derudover vedtaget ca. 830 anbefalinger, som medlemslandene opfordres til at følge. De vigtigste konventioner er MARPOL 1973/78 om forebyggelse af forurening af havene og SOLAS 1974 om sikkerhed til søs. IMO driver også World Maritime University i Malmø, som underviser elever fra udviklingslande i søfartsanliggender. Organisationen har hjemsted i London og havde i 2005 166 medlemslande.