Lolwe, fond stiftet i 1996 af forfatteren Peter Høeg til støtte for kvinder og børn i den tredje verden, først og fremmest i Afrika og i tibetaneres eksilområder. Fondens navn stammer fra det afrikanske sprog luo, hvor ordet bl.a. dækker initiativer, der bør få den videst mulige udbredelse. Fonden støtter bl.a. uddannelse på tibetanske klosterskoler i fag, som eleverne siden kan leve af, fx skrædderi og computerteknik. I Afrika støttes bl.a. oplysning om hiv og aids blandt skolebørn, en døveskole i Gambia og en juridisk hjælpeordning for kvinder i Egypten. Fonden får sine midler fra salget af Peter Høegs bøger. Når et beløb på 10 mio. kr. er brugt, vil fonden lukke. Formodningen var, at det ville ske i 2004, men i 2006 var der fremdeles midler i fonden, så uddelingerne kan fortsætte.