Ligestillingsrådet, råd, lovfæstet 1978 og henført under Statsministeriet, til varetagelse af ligestillingslovgivningen og til behandling af klager. Nedlagt 2000 og afløst af en Ligestillingsafdeling under ministeren for ligestilling, et Videnscenter for Ligestilling og Ligestillingsnævnet.