Ligestillingsnævnet, uafhængig institution 2000-09. Ligestillingsnævntet blev oprettet som afløser for Ligestillingsrådet, men blev nedlagt 2009 og afløst af Ligebehandlingsnævnet.