Ligestillingsnævnet var en uafhængig institution i 2000-2009. Ligestillingsnævntet blev oprettet som afløser for Ligestillingsrådet, men blev nedlagt i 2009 og afløst af Ligebehandlingsnævnet.